سواات متدوال

پس از ثبت سفارش، از طریق پیامک می توانید از آخرین وضعیت سفارش خد مطلع شوید. علاوه بر آن می توانید با ورود به پنل کاربری بخش سفارش، آخرین وضعیت سفارش خود را مشاهده نمایید.

هزینه ارسال تمام سفارشات برعهده مشتری می باشد. شایان ذکر است در برخی مواقع هزینه ارسال رایگان می گردد و در زمان پرداخت هزینه ای به حساب شما افزوده نخواهد شد.

به جهت ثبت درخواست بازگردانی کالا وارد لینک ذیل شوید و توضیحات مربوطه را مطالعه نمایید.

ثبت درخواست بازگردانی کالا